خودمونی ها

هرگز زانو نخواهم زد حتی اگر آسمان به کوتاهی قامتم گردد. "داریوش بزرگ"

سایت  دانشکده کشاورزی دانشگاه کنتاکی آمریکا                                                                     http://www2.ca.uky.edu/

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه آیوا آمریکا                                                          http://www.ag.iastate.edu/

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه رویال انگلستان                                                  http://www.royagcol.ac.uk/

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه ساسکاچوان کانادا                                              http://www.agbio.usask.ca/

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه آیداهو آمریکا                                           http://www.uidaho.edu/cals.aspx

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه آریزونای آمریکا                                                                    http://ag.arizona.edu/

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه آیبورن آمریکا                                                       http://www.ag.auburn.edu/

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه لویزیانا آمریکا                                                                   http://www.coa.lsu.edu/

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالتی مونتانا آمریکا                                                            http://ag.montana.edu/      

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه کرنل آمریکا                                                      http://www.cals.cornell.edu/  

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالتی ارگن آمریکا

http://agsci.oregonstate.edu/

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه دیویس کالیفرنیا آمریکا                                         http://www.aes.ucdavis.edu/

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالتی یوتا آمریکا                                                             http://www.ag.usu.edu/

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه پلی تکنیک ایالت کالیفرنیا آمریکا              http://www.csupomona.edu/~agri/

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالتی کالیفرنیای شمالی           http://harvest.cals.ncsu.edu/indexmain.cfm

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالتی پن آمریکا                                                            http://agsci.psu.edu/

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه پوردیو آمریکا                     http://www.ag.purdue.edu/Pages/default.aspx

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه مدیسن ویسیکانسین آمریکا                                    http://www.cals.wisc.edu/

  سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه الینویز آمریکا                                                               http://aces.illinois.edu/

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه تگزاز آمریکا                                                           http://aglifesciences.tamu.edu/   

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالتی کلرادو آمریکا                                            http://www.agsci.colostate.edu/   

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه مریلند آمریکا                                                                      http://agnr.umd.edu/

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه فلوریدا آمریکا                                                                          http://cals.ufl.edu/

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه کلمسن آمریکا    http://www.clemson.edu/cafls/

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه مینه سوتا آمریکا   http://www.cfans.umn.edu/

سایت دانشکده کشاورزی نابرسکا آمریکا                   http://casnr.unl.edu/Home

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه ماین آمریکا           http://www.nsfa.umaine.edu/

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه پنجاب هند          http://web.pau.edu/

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالتی می سی سی پی   http://www.cals.msstate.edu/

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه تنسی امریکا                    http://casnr.tennessee.edu/

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه آلباما آمریکا                      http://www.aamu.edu/

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه ورمنت آمریکا                   http://www.uvm.edu/~cals/

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه راجندرا آمریکا                 http://www.pusavarsity.org.in/

سایت دانشکده کشاورزی دانشگاه آرکانزاس آمریکا         http://www2.astate.edu/agri/

سایت دانشکده کشاورزی دانمشگاه اکلاهاما آمریکا        http://www.dasnr.okstate.edu/casnr/

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 10:5  توسط مهدی احمدزاده  |